Skatteplikt for gaver i ansettelsesforhold.

Fra og med inntektsåret 2019 gjelder det endringer i reglene for skatteplikt for gaver i ansettelsesforhold. 

gaver ansatt

Regler som gjelder fra og med inntektsåret 2019:

fra arbeidsgiver i anledning av mottakerens 20, 30, 40, 50 eller 60 års tjenestetid må bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 8 000. Dersom gavens verdi er høyere enn angitt, foreligger det skatteplikt som lønnsinntekt for det overskytende beløp.

Andre jubileums- og oppmerksomhetsgaver må også bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 4 000. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gave i anledning av at:

  • Bedriften har bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25
  • Mottaker gifter seg eller fyller 50, 60, 70 eller 80 år
  • Mottaker går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften

Beløpsgrensen på kr 4000 gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter.

Regler som gjelder til og med inntektsåret 2018:

Gave fra arbeidsgiver i anledning av mottakerens 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid må bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 8 000. Når gaven består i gullklokke med inskripsjon, kan verdien være opptil kr 12 000. Dersom gavens verdi er høyere enn angitt, foreligger det skatteplikt som lønnsinntekt for det overskytende beløp.

Andre jubileums- og oppmerksomhetsgaver må også bestå i annet enn pengebeløp, og ikke utgjøre mer enn kr 3 000. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gave i anledning av at:

  • Bedriften har bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25
  • Mottaker gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år
  • Mottaker går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften
  • Når bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50 kan gaven utgjøre inntil kr 4 500

Premie for forbedringsforslag i bedriften/organisasjonen er ikke skattepliktig for mottaker når premien er mindre enn kr 2 500 i løpet av inntektsåret og består i annet enn pengebeløp.

Gaver utenom jubileer - typisk julegaver

Regler som gjelder fra og med inntektsåret 2019:

Gaver utenom jubileer mv. kan gis med inntil kr 1 000 per inntektsår. Det er en forutsetning at gaven gis i form av en gjenstand (for eksempel julekurv, gavekort som ikke kan innløses i kontanter eller lignende). Det er en endring i reglene fra 2019 og den innebærer at det ikke er et vilkår at arbeidsgiver ikke krever fradrag for utgifter. Arbeidsgiver kan nå kreve fradrag for kostnaden og den er likevel ansett som skattefri for arbeidstaker forutsatt at øvrige vilkår er oppfylt. Utgjør verdien av gaven mer enn kr 1 000, skattlegges det overskytende.

Beløpsgrensen på kr 1 000 gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter.

Regler som gjelder til og med inntektsåret 2018:

Gaver utenom jubileer mv. kan gis med inntil kr 1 000 per inntektsår. Det er en forutsetning at gaven gis i form av en gjenstand (for eksempel julekurv, gavekort som ikke kan innløses i kontanter eller lignende). Det er viktig å merke seg at arbeidsgiver ikke kan kreve fradrag for utgiften til denne typen gaver. Utgjør verdien av gaven mer enn kr 1 000, skattlegges det overskytende.

Sykdom, dødsfall

Blomster, konfekt eller andre ytelser av mindre verdi gitt i forbindelse med sykdom, dødsfall eller lignende er ikke skattepliktige for mottaker. Dette fordi de anses å falle utenfor fordelsbegrepet i skatteloven. Det foreligger fradragsrett for giver. Det er like regler for 2018 og 2019.

 

 

Kostnader til gavegjenstander med firmalogo/firmamerke anses som en fradragsberettiget reklamekostnad for virksomheten. Forutsetningen er at gjenstandene er utformet med reklame for øye, i et større antall og at kostnadene pr. gjenstand ikke overstiger kr 260, det er samme beløp for 2018 og 2019.

Hjerteform Ferrero Rochet, Nettbutikk bryllup, alt til bryllupet, fruktkurv som gaver, bestille fruktkurv gave, fruktkurv gave, gavekurv frubordpynt bryllup, bryllup dekorasjon til leie,bryllup, bryllupspynt, borddekorasjon bryllup, bryllupsbord, Bordpynt, blomster bryllup, konfirmasjonsbord, gaver til kjæresten, gave til henne, festbord, Sjokolade gaver nettbutikk, sjokolade konfekt nettbutikk, sende sjokolade på døra, konfekt på døra, konfekt gaver på nett, sjokolade som gaver, sjokoladekurv gaver, fruktkurv som gaver,kt, gavekurv med mat, fruktkurv til ansatte, matgaver til ansatte, matgaver til kunder, send fruktkurv, send blomster, ostekurv, 17 Mai Gaver, 17. mai bukett, konfirmasjon bordpybt, Bordpynt, 17. mai bordpynt, Borddekorasjon, Borddekorasjon til festbordet, gave levert på døra, send gave nett, sende sjokolade på døra, konfekt på døra, send en gave, sende bursdasgave, konfirmasjonsgaver, personlig konfirmasjonsgaver, sjokolade konfekt nettbtuikk, gave levert på døra oslo, bursdagsgave på døra, sjokolade gave nettbutikk,barnedåp pynt, dåp pynt, pynte bord til dåp, pynte konfirmasjonsbord, pynt til bryllup, bordpynt til bryllup, bordpynt bryllup, borddekorasjon bryllup, kakebord pynt bryllup, pynt gavebord bryllup, bordpynt til bryllupet, bryllupsbord inspirasjon, borddekorasjon bryllup, sjokolade som gaver, sjokolade gave nettbutikk, fruktkurv som gaver, bestille fruktkurv gave, fruktkurv gave oslo, firmagaver, sjokolade gaver, sjokolade kurv, bedrifts gaver, gaver til ansatte, firmagaver kan spises, spiselige firmagave, send blomster sykehuse, send blomster, blomster sykehus, blomster gave, blomster på døren, blomster på nett, send blomster, julegaver til ansatte, sjokolade julegaver, matgaver julegaver, bedrift julegaver, matgaver jul, julekurv som gaver, julegaver sjokolade, julegaver konfekt, julegaver matkurv, julegaver bukett, sjokolade jul nyrrår konfekt, god bedring Julegaver bedrift, julegaver sjokolade, julegaver ansatte, matgaver jul, julegaver mat, julegaver matkurv, gavekurv mat, gavekurv med mat, gavekurv på nett, matgaver til jul, julegaver til mamma, julegaver firma.